Informacja RODO:

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO) w związku z czym Moto Rakowski informuje, że: Administratorem danych osobowych jest: Juliusz Rakowski Moto Rakowski z siedzibą w Konstancinie Jeziorna (05-510) przy ulicy Długiej 8a. Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: biuro@motorakowski.pl Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Po zgłoszeniu sprzeciwu dane zostaną usunięte w ciągu 30 dni lub w terminie określonym odpowiednim regulaminem, gdy dane nie będą już niezbędne do celów dla których zostały zebrane. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.